Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

hawrix
the more I stray, the less I fear
— "Rise up"

July 11 2017

4588 a062
Reposted frommyjapanese myjapanese viancmsp ncmsp

June 01 2017

hawrix
9957 e69e
hawrix
9956 4ff5 500
hawrix
Dwukropek i gwiazdkę na noc szepnie Ci,
w zamian dasz mu za to znak mniejszości trzy.
Ławki w parku, tym z dziecięcych lat,
wieczorami jakieś pustsze są...
— Patrick The Pan "Pikselove"
Reposted bygdziejestolanowacziblackheartgirlniedonaprawieniatazniebieskimikittylitterwikskotficashitsuripelnaradosci12czerwcapoolunincentive
hawrix
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted bygdziejestolazdzirmarciixbad-bat-emergencyoblivionsblackheartgirlThe1995tazniebieskimiinsomniahumanstorylottibluebellmalajnainasoulwaxjethrawiksstonerrupintheskydzizakudlatyRuda-Shutykotficavalardohaerisschokoladehimmeladwokatdiablapelnaradosciszmayagainnagainihearvoicesnot-good-enoughmalajnainawrazliwalagabuguronniieoversensitivepomooririisohshitcotarskypodkreslajmniemartinif16LimysoulalissCogitowiksziwannatobelovedbyuczajnikqeternaljourneyjointskurwysynhormezapiehussleeplessybadalenaasalluhieverythingsucksbumpyumierajstadmyszkaminnieklaudialucjanirvitiimybluebirdbadbloodMerrry98KabaNewLifepurplecornflowersumie-rankoxmissingxlithiumowaanever-say-neverclaudellemontepovideomyegomikrokosmossoprettyvacanthormezaKinKacdrummerwithoutsticksnewlifeloadingviolethillmontepovideomontepovideo
hawrix
9940 c744 500

May 29 2017

hawrix
4006 a71c
hawrix
3863 16e8 500
cała ja.
a z pozoru tylko fragment.
Tags: #paradoksy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl